Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dní

Podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku máte jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu.

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit zakoupené zboží, co na základě kupní smlouvy získal.

Vrácené zboží nelze vracet na dobírku, přičemž v takovém případě bude zboží považováno za nevrácené.

Zboží lze vrátit prostřednictvím doporučené a řádně pojištěné zásilky s tím, že zboží bude nepoškozeno, neušpiněno a řádně zabaleno tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození. Prodejce neručí za případnou ztrátu či poškození zásilky pří přepravě vraceného zboží.

Veškeré náklady spojené s přepravou zboží nazpět si hradí spotřebitel sám. Spolu se zbožím je spotřebitel povinen vrátit i originál dokladu o jeho koupi.
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

V případě odstoupení od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to na bankovní účet kupujícího. Prodávající není povinen kupujícímu vrátit přijaté peněžní prostředky dříve než mu kupující zboží vrátí.

Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno , může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Kupující je povinen uhradit náklady související s uvedením zboží do původního stavu. Úhrada těchto nákladu proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácená, je o tyto náklady odpovídajícím způsobem snížena.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to na účet určený kupujícím.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména v těchto případech:
1. zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení Vám nevzniká.
2. zboží, které bylo upraveno podlé přání spotřebitele ( objednání atypického rozměru matrace, potahu , postele a podobně )
3. zboží, které bylo vyrobeno na zakázku.
4. zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
5. zboží vrácené prodávajícímu neúplné, poškozené čí viditelně opotřebené.

Jak postupovat když chcete nevyhovující zboží vrátit ?
Před zasláním zboží zpět, nás písemně nebo telefonicky informujte, že žádáte o odstoupení od smlouvy.
Žádost můžete zaslat na e-mail: bazyl-shop@seznam.cz nebo aviva2009group1@seznam.cz (uveďte číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz)
Můžete nás také kontaktovat telefonicky : 608 381 027
Zboží zašlete na adresu: AVIVA group s.r.o., Ke Kablu 289/7, 102 00 Praha 10 Dolní Měcholupy.
Ke zboží přiložte doklad o koupí (fakturu)
Zboží můžete vrátit osobně na adrese skladu: AVIVA group s.r.o., Ke Kablu 289/7, 102 00 Praha 10 Dolní Měcholupy (areál Kovošrot)

Neposílejte zboží na dobírku.
Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy (jste stále majitelem vráceného zboží).
Pokud zboží není vrácené v originálním obalu, je přebalení zboží automaticky zpoplatněno jednorázovou částkou 220,- Kč s DPH za jeden kus zboží.

U matrací nevrácených v originálním obalu nebo v obalu rozbaleném, automaticky účtujeme nový snímatelný potah dle typu matrace.
Vrácené zboží nesmí jevit známky používání a nesmí být použité.
Pokud si nejste při volbě např. matrace jisti, zanechte matrace pro vyzkoušení v originálním obalu.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy zde:

Formulář pro odstoupení od smlouvy