Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě bazyl.cz
Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese bazyl.cz , a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.
Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazníka, spotřebitele )

Prodávající

Název e-shopu : bazyl.cz
Provozovatel : AVIVA group s.r.o.
Sídlo : Ke Kablu 289/7, Dolní Měcholupy, 102 00 Praha 10
spisová značka : C 148267 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 28529774
DIČ: CZ28529774
číslo účtu: 8018866001/5500
Telefon: 608 381 027, 775 920 444
E-mail: bazyl-shop@seznam.cz, aviva2009group1@seznam.cz, info@bazyl.cz

1. OBJEDNÁVKA – UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškeré objednávky provedené kupujícím prostřednictvím internetového obchodu bazyl.cz jsou závazné. Provedením objednávky se ze strany kupujícího rozumí vyplnění veškerých údajů, které jsou v příslušném formuláři označeny jako povinné s tím, že kupující současně potvrdí příslušný údaj o svém souhlasu s těmito podmínkami. Provedením objednávky, včetně jejího odeslání kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Provedení a odeslání objednávky zboží je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.Potvrzení objednávky prodávající zašle na e-mailovou adresu kupujícího (uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři ) do druhého pracovního dne ode dne doručení řádně provedené platné objednávky. Prodávající bude následně informovat kupujícího o odeslání zboží ze skladu formou e-mailové zprávy.Kupující jsou povinni uvést řádné a správné kontaktní údaje, a to zejména jméno, příjmení (sídlo), úplnou poštovní adresu, na kterou má být zboží odesláno, emailové i telefonické spojení.

Místem dodání zboží je dodací adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Kupující je povinen řádně odebrat zboží provedené objednávkou a zaplatit celkovou kupní cenu.

U objednání atypického rozměru zboží (dodávka zboží upraveného podle přání kupujícího, spotřebitele, atd.), případně u matrací s vyšší cenou nebo objednávce více kusů může být vyžadována platba kupní ceny předem na účet prodávajícího. Po jejím připsání na účet prodávajícího, je zboží ihned zadáno do zakázkové výroby a v takovém případě již nelze provádět jakékoliv změny objednávky. Zároveň v takovém případě nelze v souladu s §1837 písm. d) občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy ze strany kupujícího a spotřebitele.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Zrušení objednávky kupujícím

Kupující je oprávněn řádně provedenou objednávku zrušit do 24 hodin ode dne provedení objednávky, a to jen písemně, či e-mailem bez udání důvodu, není-li v obchodních podmínkách stanoveno jinak. K takovémuto zrušení provedené objednávky je třeba uvést jméno, příjmení (sídlo) kupujícího, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného zboží. Objednávku nelze zrušit, pokud bylo zboží jíž vyexpedováno. V takovém případě máme nárok na náhradu nákladu spojených s odesláním zboží (poštovného).

Byla-li kupní cena provedené objednávka již zaplacena, prodávající zašle tuto kupní cenu zpět kupujícímu do 7 pracovních dnů ode dne zrušení objednávky.

V souladu s § 1832 občanského zákoníku upozorňuje prodávající kupujícího, že prodávající nenese náklady spojené s vrácením zboží.

Zrušení objednávky prodávajícím

V případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazně změnila cena zboží, případně údaje na webových stránkách jsou nesprávné nebo nepřesné má prodávající právo zrušit potvrzenou objednávku do 24 hodin ode dne potvrzení objednávky. V takovém případě prodávající kupujícího kontaktuje prostřednictvím e-mailu a oznámí kupujícímu zrušení potvrzené objednávky.
V případě, že byla uhrazena část nebo celá kupní cena vyplývající z objednávky, bude tato kupní cena, případně její část vrácena zpět způsobem, na kterém se obě strany dohodnou. Prodávající má právo objednávku zrušit – stornovat i v případě, že se jedná o neplatnou objednávku(chybně uvedené kontaktní údaje kupujícího ), tedy objednávku provedenou v rozporu s postupem dle čl. 1. těchto podmínek., nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil jíž dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím (kupující nepřebírá zásilky).

2. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny uvedené u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu bazyl.cz jsou platné v okamžiku objednání kupujícím.
Všechny ceny jsou uvedeny s DPH.

Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů. Kupující bude neprodleně informován o teto skutečnosti prodávajícím.

Před odesláním objednávky dojde k výpočtu celkové ceny za zboží včetně souvisejících poplatků, kterými jsou poplatek za dopravu a za dobírku, a kupující bude vyzván k jejich odsouhlasení. Kupující při objednávce je povinen zvolit konkrétní způsob platby dle možností uvedených při objednávce, a to platba předem na účet, platba dobírkou – platba při převzetí zboží od dopravce nebo hotově při osobním odběru.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

V případě, že si kupující zvolil jako způsob doručení dobírku a zásilku z libovolných důvodů nepřevezme, je toto jednání kupujícího považováno za porušení těchto podmínek a kupní smlouvy, přičemž v takovém případě má prodávající nárok na úhradu nákladů za dopravu zboží (tam i zpět).

Možností platby :

1. na dobírku (pří převzetí zboží od dopravce)

2. předem bankovním převodem (na účet u Raiffeisenbank a.s., č.ú. 8018866001/5500 s uvedením variabilního symbolu, kterým je číslo objednávky kupujícího, přičemž kupní cena, včetně souvisejících poplatků se považuje za řádně uhrazenou připsáním na uvedený účet prodávajícího)

3. v hotovosti (nebereme karty) – při převzetí zboží osobně ve výdejním skladu na adrese: Ke Kablu 289/7, Praha 10, Dolní Měcholupy.

Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení sjednané kupní ceny zboží, včetně souvisejících poplatků, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň jako daňový doklad a záruční list.

Ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží na webových stránkách internetového obchodu bazyl.cz označeny jako akční nebo výprodej skladu, platné do vyprodání zásob, anebo do další aktualizace příslušné nabídky.

Prodávající má právo požadovat úhradu kupní ceny zboží předem na účet, a to zejména při objednaní kupujícím zboží atypického nebo nestandardního rozměru.

Prodávající je povinen vystavit kupujícímu účtenku, o podle zákona o evidenci tržeb zaevidovat přijatou tržbu u správce online. V případě technického výpadku pak zaevidovat přijatou tržbu nejpozději do 48 hodin.

3. DODACÍ PODMÍNKY
Dodací lhůta:
Obvyklá dodací lhůta pro doručení zboží na místo dodání je vždy uvedena u konkrétního výrobku. Dodací lhůta zboží, které máme skladem je cca do 3 pracovních dnů. Tato lhůta začíná běžet v případě platby na dobírku prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém byla objednávka kupujícímu potvrzena, u plateb převodem z účtu nebo u zboží, u kterého je vyžadována záloha, začíná lhůta běžet dnem prokazatelného připsání na účet prodávajícího. V případě sdružených zásilek, ve kterých je vyskladňováno více položek rozdílných sortimentních skupin, určuje lhůtu dodání položka s nejdelší dodací lhůtou.
Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího, kdy nelze dodržet dodací lhůtu, si prodávající vyhrazuje prodloužit dodací lhůtu, a to bez nároků jakýchkoliv sankcí ze strany zákazníka ( slevy, pokuty atd.) V takovémto případě se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího o změně termínu doručení zboží.
Dodáním na přesný termín se rozumí dodání na předem určený datum, ne však hodinu.
Dodání zboží je realizováno ve všední dny.
Prodávající vždy informuje zákazníka o odeslání zboží, a to prostřednictvím e-mailu, telefonátu nebo sms.

Doručování zboží:
Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na místo dodání zboží uvedené v objednávce.
V kupní ceně zboží a ani v ceně dopravy zboží není sjednáno a zajištěno stěhování, vynesení zboží do patra ani případná montáž zboží.
Dopravce, případně řidič může pomoci se složením zboží za první uzamykatelné dveře kupujícího.
V případě zájmu vynesení zboží do patra nás prosím kontaktujte na bazyl-shop@seznam.cz pro zjištění, zda je to u dané zakázky možné a v jaké ceně.
Dopravu na místo dodání zboží zajišťuje prodávající prostřednictvím služeb smluvních dopravců nebo vlastní přepravou vždy však za podmínek, které jsou součástí objednávky a na základě volby kupujícího učiněné v nákupním košíku.
Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to i bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení a změnou její ceny.
Dodání zboží na adresu je možné pouze tehdy, pokud je umožněná přístupová cesta pro dodávkové nebo nákladní vozidlo k bytu či domu (dodací adresa ). V případě, že zboží nelze doručit po přístupové cestě ať už z důvodu neexistence cesty, nevhodnému terénu, ztíženými podmínkami vytvořenými počasím (sníh, povodeň atd.), vodnímu toku, úzkému intravilánu, neexistenci adresy (neznámá ulice či nepřidělené číslo popisné/evidenční), chatové oblasti či jiné překážce nebo komplikaci, která může ohrozit řidiče na zdraví nebo zapříčinit škody na majetku. Prodejce si vyhrazuje zboží předat na posledním dostupném místě, kde lze zboží dovézt a bezpečně předat.
K zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad.

” Příplatkové služby” – vynesení do patra, montáž postele, odvoz staré matrace a postele.
Cena ” Příplatkové služby” je individuální, podle druhu zboží, počtu kusu a lokality.
Kupující může objednat ” Příplatkové služby” prostřednictvím zaslání svého požadavku na e-mail bazyl-shop@seznam.cz

Při objednání příplatkové služby “montáž postele” je kupující povinen zajistit na domluvený termín montáže místnost a bezproblémový přístup k místnosti, ve které se bude montáž provádět tak, aby bylo možno postel instalovat. Příplatková služba “montáž postele” zahrnuje vynesení zboží a montáž zakoupeného zboží nebo pouze vložení postele (např.jednolůžka) na určené místo. Tato služba nezahrnuje žádné další služby a práce (stěhovací služby, stavební činnost, zednické práce atd.), zákazník ručí i za rovnost podlahy na které se bude nábytek montovat, neboť nerovnost povrchu může mít vliv na výslednou montáž a vlastnost výrobků, za kterou prodejce nenese žádnou zodpovědnost a nelze od smlouvy odstoupit. Montáž postele zajišťují dva pracovníci (montéři).

V případě, že zákazník nepřipraví místnost pro provedení příplatkové služby “Montáž postele” a montáž tak nebudeme moci provést (montáži brání např. stará postel, malé prostory, nevhodnost umístění, nemožnost vynesení atd.), tak se dodané zboží pouze vynese do dostupného místa v domě či bytu a montáž postele je brána jako uskutečněná bez možnosti kompenzace.

Při objednání příplatkové služby “výnos zboží ke vstupu do bytu/domu” se jedná o službu výnosu zboží ke dveřím. Výnos zboží neobsahuje vložení zboží do místnosti nebo instalaci. Výnos zboží zajišťuje jeden pracovník (řidič) a v případě objemného zboží (postel, skříň nebo více části) je nutná fyzická asistence zákazníka, který i za zboží a jeho manipulací ručí.

Převzetí zboží od dopravce:
Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít a zkontrolovat.
Při přebírání objednaného zboží je kupující povinen zjistit, zda obal objednaného zboží a zboží není mechanicky poškozeno a zda odpovídá provedené objednávce kupujícího, potvrzené prodávajícím.
Podpisem potvrzení o převzetí (dodacího listu, přepravního listu, faktury) kupující potvrzuje, že doručené a nepoškozené zboží řádně převzal.
Pokud kupující při převzetí zboží zjistí jeho vadu je povinen sepsat s dopravcem reklamační protokol, ve kterém kupující přesně a určitě popíše zjištěnou vadu (případně popíše v přepravním listu) s tím, že v takovém případě nebude zboží kupujícímu přepravcem předáno. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
Kupující je povinen informovat prodávajícího, o tom že nepřevzal zásilku z důvodu poškození zboží při přepravě, aby prodávající zajistil odeslání nového náhradního kusu.

Cena a způsob doručení:
Cena za doručení se načte (mimo osobní odběr) po vložení zboží do nákupního košíku, a po každém přidávaní dalšího zboží do košíku nebo přidávaní počtu kusu se doprava přepočítá. Cena za dopravu se vypočítá dle hmotností zboží a také dle vzdálenosti dodací adresy. Ještě před odesláním kompletní objednávky kupující má náhled celkové ceny za doručení, a celkové ceny objednávky včetně doručení.
Kupující si manuálně volí způsob doručení objednávky. Termín a způsob odeslání zboží větších rozměrů (matrace, rošty, postele) s Vámi bude domluven telefonicky, abyste věděli, ve který den Vám zboží bude doručeno. Pokud Vás smluvní dopravní partner nezastihne napoprvé doma, máte možnost si znovu telefonicky domluvit další termín doručení zboží.

1) doručení na dobírku – celková cena objednávky včetně doručení, se platí řidiči v hotovosti v okamžiku převzetí zboží. Kartou platit nejde.

2) zboží zaplaceno předem bankovním převodem – zboží od řidiče pouze převezmete a podepíšete přepravní list nebo potvrzení o převzetí zboží.

3) osobní odběr (ZDARMA) – zboží si osobně vyzvednete ve výdejním skladu na adrese: Ke Kablu 289/7, Praha 10, Dolní Měcholupy. Upozornění: zboží si můžete vyzvednout osobně až po obdržení potvrzovacího e-mailu nebo sms od prodávajícího, že zboží je připravené k osobnímu odběru.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době , je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění, za každý den prodlení ve výši 10 Kč, maximálně však 300 Kč, Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

Orientační ceny ” Příplatkových služeb”
Výnos do patra – 399 Kč – předpokladem je aktivní asistence zákazníka

Odvoz staré matrace – 599 Kč

Víkendové dodání – 1399 Kč

Upozornění: ceny ” Příplatkových služeb” jsou pouze orientační.

Kupující může objednat ” Příplatkové služby” prostřednictvím zaslání svého požadavku na e-mail bazyl-shop@seznam.cz

Cena bude vypočítaná individuálně, podle druhu zboží, počtu kusu a lokality.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY – VRÁCENÍ ZBOŽÍ DO 14 DNÍ

Podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku máte jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu.

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit zakoupené zboží, co na základě kupní smlouvy získal.

Vrácené zboží nelze vracet na dobírku, přičemž v takovém případě bude zboží považováno za nevrácené.

Zboží lze vrátit prostřednictvím doporučené a řádně pojištěné zásilky s tím, že zboží bude nepoškozeno, neušpiněno a řádně zabaleno tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození. Prodejce neručí za případnou ztrátu či poškození zásilky pří přepravě vraceného zboží.

Veškeré náklady spojené s přepravou zboží nazpět si hradí spotřebitel sám. Spolu se zbožím je spotřebitel povinen vrátit i originál dokladu o jeho koupi.
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

V případě odstoupení od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to na bankovní účet kupujícího. Prodávající není povinen kupujícímu vrátit přijaté peněžní prostředky dříve než mu kupující zboží vrátí.

Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno , může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Kupující je povinen uhradit náklady související s uvedením zboží do původního stavu. Úhrada těchto nákladu proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácená, je o tyto náklady odpovídajícím způsobem snížena.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to na účet určený kupujícím.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména v těchto případech:
1. zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení Vám nevzniká.
2. zboží, které bylo upraveno podlé přání spotřebitele ( objednání atypického rozměru matrace, potahu , postele a podobně )
3. zboží, které bylo vyrobeno na zakázku.
4. zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
5. zboží vrácené prodávajícímu neúplné, poškozené čí viditelně opotřebené.

Jak postupovat když chcete nevyhovující zboží vrátit ?
Před zasláním zboží zpět, nás písemně nebo telefonicky informujte, že žádáte o odstoupení od smlouvy.
Žádost můžete zaslat na e-mail: bazyl-shop@seznam.cz nebo aviva2009group1@seznam.cz. (uveďte číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz)
Můžete nás také kontaktovat telefonicky : 777 002 611
Zboží zašlete na adresu: AVIVA group s.r.o., Ke Kablu 289/7, 102 00 Praha 10 Dolní Měcholupy.
Ke zboží přiložte doklad o koupí (fakturu)
Zboží můžete vrátit osobně na adrese skladu: AVIVA group s.r.o., Ke Kablu 289/7, 102 00 Praha 10 Dolní Měcholupy (areál Kovošrot)

Neposílejte zboží na dobírku.
Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy (jste stále majitelem vráceného zboží).
Pokud zboží není vrácené v originálním obalu, je přebalení zboží automaticky zpoplatněno jednorázovou částkou 220,- Kč s DPH za jeden kus zboží. U matrací nevrácených v originálním obalu nebo v obalu rozbaleném, automaticky účtujeme nový snímatelný potah dle typu matrace.
Vrácené zboží nesmí jevit známky používání a nesmí být použité.
Pokud si nejste při volbě např. matrace jisti, zanechte matrace pro vyzkoušení v originálním obalu.
Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy zde

5. VÝMĚNA ZBOŽÍ

Výměna zboží je možná u zboží ve standardním rozměru uvedeného u daného výrobku. Zboží vyrobené na zakázku, dle přání zákazníka nebo zboží atypického rozměru vyměnit nelze.

Poškozené zboží, zboží zjevně použité nebo zboží, které není kompletní, vyměnit nelze.

Veškeré náklady spojené s výměnou zboží (poštovné, balné, doprava atd.) hradí zákazník sám.
Zákazník je majitelem vraceného zboží, proto musí zajistit, aby zboží bylo doručeno nepoškozené, poškozené zboží odmítneme převzít.
Vyměnit zboží můžete osobně po předchozí domluvě v našem skladu.
Pokud zboží na výměnu není vrácené v originálním obalu, je přebalení zboží automaticky zpoplatněno jednorázovou částkou 220,- Kč s DPH za jeden kus zboží.

U matrací na výměnu nevrácených v originálním obalu nebo v obalu rozbaleném, automaticky účtujeme nový snímatelný potah dle typu matrace.

Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

6. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Právo z vady (reklamace) musí být kupujícím uplatněno v době 24 měsíců (není-li uvedeno jinak) od převzetí zboží při koupi a není-li zboží osobně odebráno v provozovně prodávajícího, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží kupující přebral od dopravce. Délka práva z vadného plnění (záruční doba) se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě, a to až do doby, kdy byl kupující po skončení reklamačního řízení povinen zboží převzít. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.
Jako záruční list slouží nákupní doklad (faktura), při uplatnění reklamace je nutno popsat závady zboží. Místem uplatnění reklamace je výdejní sklad, kde kupující zboží osobně převzal nebo adresa prodávajícího uvedená na nákupním dokladu, event. e-mailová adresa: bazyl-shop@seznam.cz Kupující odešle reklamované zboží s kopií nákupního dokladu. Právo na dodání nové věci, nebo na její výměnu, nebo opravu má kupující i v případě odstranitelné vady nebo má kupující právo na přiměřenou slevu. Kupující má nárok na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. Prodávající kupujícímu potvrdí datum přijetí reklamace, o jejímž přijetí rozhodne prodávající ihned, nejpozději do 3 dnů od jejího převzetí, její obsah a způsob vyřízení, který žádá kupující. Odstranění vad reklamovaného zboží zajišťuje prodávající nejpozději do 30 dnů od data jejího přijetí. Kupující má právo na úhradu poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží prodávajícímu. Uhrazenou částku za poštovné kupující musí prodávajícímu prokázat (například zasláním na é-mail kopii účtenky, potvrzení o odeslání, kopii faktury za přepravu)

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená výše v tomto bodě obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li dále uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Případné reklamace s Vámi vyřídíme individuální dohodou k Vaší spokojenosti v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady.
Záruka na výrobky se nevztahuje na:
1. poškození nesprávným postupem čištění nebo nesprávným přípravkem na čištění,
2. odření dřeva špatným zacházením,
3. nesprávným skladováním (vlhkost, přímý kontakt se zdrojem tepla),
4. vady způsobené nesprávně provedenou montáží, nevhodným uložením, opravou, údržbou apod.,
5. na přirozenou změnu barvy dřeva,
6. vady zboží, na které byla poskytnuta sleva,
7. vady způsobené běžným opotřebením. Změny barvy použitých materiálů, opotřebení potahů, částečné změknutí použitých materiálů a další atmosférické nebo chemické vlivy,
8. vady způsobené při dopravě zboží zajištěné kupujícím,
9. drobné barevné odchýlení oproti prezentovaným vzorkům (dřev, látek a ostatních materiálů),
10. vady vzniklé nadměrným zatěžováním výrobků (zátěž vyšší než je maximální doporučená),
11. zjevné vady zboží způsobené přepravou zboží a zjistitelné při předání zboží, které musí zákazník reklamovat přímo s dopravcem/přepravcem při převzetí zboží.

Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

U výrobků z masivu/lamina je kupující srozuměn s tím, že:
1. postel je určena k používání v suchém prostředí – v obytném interiéru,
2. středová lať do postele s jednou výškově nastavitelnou nohou je určena pro umístění lamelového roštu, případně laťkového roštu v rámu, nikoliv pro samostatný laťkový rošt, u kterého dochází k nerovnoměrnému roznesení váhy. Pro samotný laťkový rošt je nutné použít středovou lať se čtyřmi nastavitelnými nohami,
3. vadou výrobku není (platí pro postele, noční stolky a ostatní výrobky z masivu/lamina), pokud jejich nepohledová část, tj. část, která je určena pro umístění u zdi anebo u jiné plochy, bude povrchově upravena jiným barevným odstínem, jiným typem materiálu anebo může obsahovat nižší jakost dřeviny (suky, začernání, jádrové dřevo, povrchové praskliny, jiné lamino atd.), stopy lepidla nebo stopy po opravě dřeva (dřevařský tmel, vosk). U postelí jsou nepohledovou částí i místa, u kterých se počítá se zakrytím matrací (vnitřní část postele). Pokud bude výrobek umístěn pohledově i ze zadní části, je nutné tento požadavek uvést při objednání zboží, pozdější úprava již není možná,
4. vadou výrobku není (platí pro postele, noční stolky a ostatní výrobky z masivu/lamina), vizuálně patrné spojení dřeva tzv. spárovka – průběžná lamela (laicky – nenavazují na sebe léta masivu/lamina). Použití spárovky – průběžné lamely je z důvodu zamezení prohnutí nebo zkroucení masivu/lamina na velkých plochách jako je hlavové čelo, nožní čelo, bočnice postele apod.,
5. vadou výrobku není (platí pro postele, noční stolky a ostatní výrobky z masivu/lamina), uvolňování specifického pachu použitých olejů, mořidel, laků a dalších přípravků určených na povrchovou úpravu. Všechny povrchové úpravy splňují požadavky na zdravotní nezávadnost. V průběhu dozrávání povrchové úpravy specifický pach zmizí. Je vhodné častější vyvětrání.

U čalouněných postelí je kupující srozuměn s tím, že:
1. vadou výrobku není (platí pro čalouněné postele), pokud jejich nepohledová část, tj. část, která je určena pro umístění u zdi anebo u jiné plochy, bude povrchově upravena látkou v jiném barevném odstínu anebo může být očalouněna látkou nižší jakosti. U postelí jsou nepohledovou částí i místa, u kterých se počítá se zakrytím matrací (vnitřní část postele). Pokud bude výrobek umístěn pohledově i ze zadní části, je nutné tento požadavek uvést při objednání zboží, pozdější úprava již není možná,
U lamelových roštů je kupující srozuměn s tím, že:
1. Lamelové rošty jsou standardně dodávány o cca 5 cm kratší a o cca 1 cm užší než uvedený rozměr pro správné uložení roštu do rámu postele,
2. lamelový rošt je určený na používání v suchém prostředí (v obytném interiéru),
3. na rošty se nesmí stoupat, skákat a na zvednuté části sedat anebo působit nepřiměřenou silou,
4. u polohovacích roštů se musí dbát na to, aby při změně polohy nedošlo ke skřípnutí lůžkovin ani části lidského těla mezi konstrukci roštu,
5. při manipulaci se rošt nesmí nosit za lamely anebo za středovou příčku,
6. rám roštu a lamely jsou přírodní materiál, mohou tedy obsahovat rozdílné zbarvení, suky nebo výrobní nedokonalost zespodu lamel. Toto není vadou výrobku, ale přirozeným jevem, který není důvodem na případnou reklamaci,
7. lamelový rošt jako výrobek z přírodního materiálu – dřeva – ošetřujte pouze vlhkým hadříkem, rošt se nesmí namáčet,
8. při vrzání kovaní roštu kování lehce promažte olejem,
9. u roštu s motorovým pohonem se řiďte návodem k použití.

U matrací je kupující srozuměn s tím, že:
1. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho běžného opotřebení (mimo jiné vyblednutí nebo změnou barev, zvlněním materiálu, apod.), mechanického poškození, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, případně nevhodného skladování, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem, zvířetem či třetí osobou nebo jiného nevhodného zásahu, dále v důsledku používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí pro používání zboží, apod. Za vadu nelze považovat vadu způsobenou přírodními živly, jakož vyšší mocí, vadu vzniklou nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s návodem k použití nebo vadu vzniklou dodatečnou úpravou jakoukoliv osobou odlišnou od prodávajícího, apod.,
2. za vadu dále nelze považovat proležení (deformaci), které nepřesahuje 15% z celkové výšky matrace ( ztráta výšky po dynamickém namáhání dle ČSN EN ISO 3385 – max.15%, změna tvrdosti po dynamickém namáhání dle ČSN EN ISO 3385 – max.40% )
3. za vadu nelze považovat drobné odchylky potahových látek v barevném tónu proti vzoru látek a žmolkování potahu
4. za vadu matrace nelze považovat uvolňování specifického pachu použitých materiálů a lepidel při výrobě. V průběhu používání matrace pach zmizí. Je vhodné nechat matraci po vybalení z hygienického obalu odvětrat,
5. za vadu výrobku nelze považovat částečné změknutí a zřídnutí použitých materiálů v kontaktních místech,
6. tolerance u rozměrů matrací je (délka, šířka) +/- 1,5 až 2 cm, (výška) +/- 0,5 až 2 cm .
7. barevnost pěn matrací vždy nemusí odpovídat barevnosti pěn ve vzorových matracích na prodejně nebo fotografiím matrací v internetovém obchodě. Toto je způsobeno změnou přidaného barevného pigmentu při výrobě samotné pěny. Změna barevného pigmentu nemá žádný vliv na změnu tuhosti matrace nebo jejích jiných vlastností.
8. Zboží vyrobené na zakázku v jiném než standardním rozměru může vykazovat jiný vzhled nebo konstrukční odlišnost než uvedený standardní rozměr, o změně nemusíme zákazníka informovat, dané změny nelze reklamovat.
9. Při výrobě atypických rozměrů matrace může být matrace slepena nebo dolepena z více kusů – toto není důvodem k reklamaci nebo vrácení zboží.
10. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do 2 měsíců od uplynutí doby, kdy reklamace byla vyřízena, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč s DPH za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží. Jakmile dosáhne poplatek výše ceny zboží, zboží bude zlikvidováno bez výjimky.
Detailní informace o postupu kupujícího v případě reklamace nalezne kupující v článku 7. UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE obchodních podmínek internetového obchodu bazyl.cz, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

7. UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Na výrobky je poskytnuta záruční doba 24 měsíců dle obchodního zákoníku, pokud není uvedena doba delší.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění závady.

Vzorový formulář pro uplatnění reklamace zde:

Postup pří reklamaci zboží :

1. informaci o reklamaci nám zašlete e-mailem na : bazyl-shop@seznam.cz

2. nebo kontaktovat nás můžete telefonicky : 608 381 027

3. po předchozí domluvě zboží zašlete jako doporučený balík ( ne na dobírku ) na adresu prodávajícího

4. do zásilky přiložte kopii nákupního dokladu (faktury)

5. po předchozí domluvě zboží můžete přivézt osobně na na adresu prodávajícího

6. v případě, že zjištěna vada bude opravitelná, bude provedena její oprava

7. o vyřízeni reklamace budeme Vás informovat e-mailem

8. reklamační protokol zasíláme na e-mail

Adresa pro doručování reklamovaného zboží:

Ke Kablu 289/7 (areál Kovošrot ), Praha Dolní Měcholupy , PSČ: 102 00

Termín vyřízení reklamace :

Reklamace bude vyřízena ve 30 denní lhůtě. Lhůta začíná běžet ode dne následujícího po uplatnění reklamace, končí-li lhůta o víkendu či ve svátek, prodlužuje se na nejbližší pracovní den. Pro vyřízeni reklamace bez zbytečného odkladu,kupující na žádost prodávajícího je povinen předložit veškeré potřebné k tomu podklady, jako zaslání fotografií vady zboží, popisu vady nebo zaslání zboží k posouzení na adresu prodávajícího. Pokud prodávající neobdrží potřebné podklady pro řešení reklamace po dobu 3 dnů od výzvy k doplnění podkladu, bude reklamační řízení pozastaveno, a to do doby předložení ze strany kupujícího potřebných podkladu k vyřízeni reklamace.

Na základě zaslaných dokumentů bude posouzena oprávněnost reklamace, následně budeme Vás kontaktovat.

Vice informací o vadách zboží na které se vztahuje záruka, a o vlastnostech výrobku které nelze považovat za vadu se dozvíte v článku 6. PRÁVA A POVINNOSTÍ Z VADNÉHO PLNĚNÍ.

Se stížností na jednání prodávajícího v oblasti ochrany spotřebitele se lze obrátit na orgán státního dozoru, kterým je Česká obchodní inspekci.

Zároveň prodávající informuje spotřebitele, že spotřebitelské spory lze mimosoudně řešit v souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., v platném znění, prostřednictvím České obchodní inspekce, internetová adresa www.coi.cz

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům. Osobní data, která zákazník uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží a portál Heureka.cz na který je náš e-shop napojený.Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslaní dotazníku spokojenosti ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky.

Doba uložení

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy ( zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží ) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní. Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. Dále dle § 35 zákona o daní z přidané hodnoty (č.235/2004 Sb.) správce má povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových a aktuálních obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání řádně provedené elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Provedením a odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje bez výhrad veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou výši ceny objednaného zboží (včetně expedičních a dopravních nákladů), uvedenou v ceníku internetového obchodu.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost dne 1.1.2016. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní a reklamační podmínky jednostranně měnit.

AVIVA group s.r.o.